TRUMMENÄS BÅTKLUBB
  
 
 »   Nyheter
 »   Klubbinfo
 »   Historik
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Medlemsansökan
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar TRUMMENÄS BÅTKLUBB nyheter och aktuell information.
Endast 10 nyheterna visas per sida. Klicka på "nästa sida" eller "föregående sida" för att bläddra.


Bommbyten i hamnen - 2019-06-03

Som en del av våra medlemmar säkert märkt har vi bytt ut några båtplatsbommar längst ut på västra kajen och samtidigt flyttat ett flertal. Vi har tagit bort ett antal 4,5 m bommar längre in på kajen och ersatt dessa med
6 m bommar för att öka nyttjandegraden på dessa platser.
I samband med detta har gamla och dåliga tampar mm skrotats.

Vid frågor kontakta gärna Hamnmästaren.Arbetsdag. - 2018-12-09

Nu har vi haft vintersäkring i hamnen. Grabbarna i hamnkommiten har återigen gjort ett strålande jobb.

Vi vill tacka de båtplatsinnehavare som tagit hand om sina tampar, det underlättar vårt arbete betydligt.

Från och med vintersäkring av hamnen 2019 kommer vi att forsla bort alla tampar/ kättingar mm som inte har tagits om hand av respektive båtpltsinnehavare.

VI ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR.

EN GOD JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÄR

Styrelsen.


ADRESSÄNDRING - 2018-02-26

Det är av yttersta vikt att ni ändrar era adresser till klubben.
Vid årets utskick av fakturor upptäckte vi att flertalet adresser, postnummer mm inte är uppdaterade. Eftersom vi använder sbu’s datasystem när vi fakturerar kan vi inte gå in och ändra det som fakturerats.

Vi har fått ett antal brev i retur. Detta skapar onödigt arbete för vår kassör som får lägga mycket tid på detta.

Om du vet med dig att du inte fått någon faktura, var vänlig att kontakta
vår sekreterare Anna på nummer 070-958 16 88

Styrelsen


Smått och gott. - 2017-12-05

I lördags var våra slitvargar i hamnkommittén nere i hamnen och förberedde den inför kommande vinter.
Vi vill tacka alla er som tagit hand om tampar och dylikt på era bommar/båtplatser, det underlättar vårt arbete väsentligt.

Nya styrelsesammansättningen är uppdaterad och hittas under fliken Styrelse.

Årsmötesprotokollet finns under fliken protokoll.

Vi önskar alla en behaglig vinter.

Styrelsen.


Bommar i hamnen. - 2017-05-10

Med anledning av bombyte i hamnen har vi flyttat ett antal bommar. Några båtplatser har fått längre bommar. Under detta arbete har ett antal bomskydd tagits bort (Dessa förvaras hos hamnmästaren). Vi hoppas att kunna återmontera dessa under arbetskvällen Torsdagen 2017-15-11.

Mvh.
Trummenäs BK


BRAND OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER. - 2016-06-27

Brand och Ordningsföreskrifter för Trummenäs hamn finns att läsa under fliken protokoll.


Styrelse Tbk - 2016-02-17

Nu är styrelsesammansättningen samt ledamöter i hamnkommittén uppdaterad. Ni finner denna under fliken Styrelse.


Uppdarerat 2016-02-14 - 2016-02-14

Våra reviderade Stadgar, Båtplatsavtal samt Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse finns nu att finna under aktuella flikar på hemsidan.
Inom kort kommer också uppdatering av Tbk´s styrelse att finnas på hemsidan.


Information medlemsmöte 2015-09-27 - 2015-11-04

Protokoll vid medlemsmöte med Trummenäs Båtklubb
Tid o plats: Säbyvallens Klubbstuga i Ramdala den 27 september 2015.

§ 1 Ordförande Magnus Hallén hälsade välkommen och förklarade medlemsmötet öppnat.

§ 2 Beslutades att medlemsmötet utlysts enligt stadgarna.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Till mötesordförande valdes Magnus Hallén.

§ 5 Till mötessekreterare valdes Anna Landhammar.

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare, för mötet,
valdes Daniel Fregell och Carl-Johan Hallengren.

§ 7 Revidering av stadgar. Trummenäs Båtklubbs styrelse har med hjälp av Svenska Båtunionens jurist tagit fram ett förslag för att uppdatera stadgarna. Ordföranden redogjorde för de ändringar de nya stadgarna innebär. En viktig förändring är i § 1 1.2 ”Trummenäs båtklubb skall verka för att till medlemmarna tillhandahålla båtplatser, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.” De närvarande på mötet godkände förändringarna och styrelsen tar upp stadgeändringarna och fastställer detta på TBKs årsmöte i nov 2015.

§ 8 Båtplatsavtal: Båtplatsavtalen har också fått en uppdatering med hjälp av juristen. Ordförande gick igenom det nya förslaget och mötet godkände båtplatsavtalet. Nya avtal kommer att skickas ut till båtplatsinnehavarna för underskrift innan årsskiftet och kommer att gälla från 1/1-2016. Ordföranden uppmanar samtliga båtplatsinnehavare att läsa igenom det nya avtalet och följa det, då reglerna för båtplatsreglering kommer att bli tydligare.

§ 9 Info angående nytt arrendeavtal: Då det gamla arrendeavtalet är uppsagt av Karlskrona Kommun har TBK fått ett förslag på ett nytt avtal. Ordförande informerade om de förändringar som kommer med det nya avtalet vilket mötets medlemmar godkände och styrelsen kan gå vidare i förhandlingarna och teckna ett nytt avtal från 1/1-2016. Arrendeavgiften kommer att höjas från 10 000 kr till 30 000 kr. Detta medför att styrelsen kommer att höja båtplatsavgifterna till nästa verksamhetsår, vilket kommer att klubbas på årsmötet 2015. Det nya avtalet gäller t.o.m. år 2022. Enligt förslaget kommer TBK att arrendera vatten och pir. Fråga angående renovering av pirar kom upp och det ansvaret ligger på Karlskrona kommun. TBK äger bommar och elstolpar precis som tidigare.

§ 10 Övriga frågor: Valberedningen informerade de närvarande på mötet att TBK behöver nya intresserade till både styrelsen och hamnkommittén, då flera kommer att avgå med detta verksamhetsår. Nya krafter är välkomna att jobba med oss. Intresserade hör av sig till Lars-Håkan Winkler.

§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter bjöds det på kaffe.Ny båtsäsong. - 2015-03-17

Nu börjar det att dra ihop sig till sjösättning och en ny båtsäsong.
Vi vill påminna de som kanske inte kommer att sjösätta sin båt säsong 2015 att kontakta mig om eventuell 2:a platsuthyrning.
Vi har många i kö som gärna hyr en plats säsong 2015.

Vi hoppas att komma igång med vår årliga båtplatsöversyn under aprils första veckor.

Med vänlig hälsning.
Michael Johansson Adm.Tbk


Föregående sida ...Sida 1 av 2... Nästa sida


     Juli 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031

 Nyheter

  • Bommbyten i hamnen
Som en del av våra me...
(2019-06-03)

  • Arbetsdag.
Nu har vi haft vinter...
(2018-12-09)

  • ADRESSÄNDRING
Det är av yttersta vi...
(2018-02-26)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen