TRUMMENÄS BÅTKLUBB
  
 
 »   Nyheter
 »   Klubbinfo
 »   Historik
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Medlemsansökan
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Klubbinfo


Så stundar åter ett nytt båtår och med det följer nya avgifter. Årsmötet har godkänt styrelsens förslag på olika medlemsavgifter vilket innebär 100 kr (ungdomsmedlem ) 200 kr ( ordinär medlem ) 300 kr ( familjemedlem ) Köavgiften är satt till 200 kr. Årsmötet har beslutat att ta ut 500 kr/ per löpmeter i kajavgift.

 

Avgifter insättes på Swedbank bankgiro 5787-7987  och glöm inte att ange avsändare, platsnummer  samt vilka avgifter som avses. För att vi i styrelsen skall kunna planera fördelningen av platser och uthyrningar måste vi ha in avgifterna senast sista februari, detta gäller även de som som avser att låta klubben hyra ut sin båtplats i andrahand. Hela eller del av båtplatsavgiften återbetalas till båtplatsinnehavaren beroende på uthyrningsperiodicitet när lämplig anrahandsförhyrare tilldelats och inbetalat avgift för ledig båtplats. 

Verksamhetsberättelse samt budget finns till beskådande på vår hemsida www.trummenasbatklubb.se  Gå gärna in på hemsidan då och då för att hålla er uppdaterade på vad som händer i klubben.

 

I detta brev vill vi från styrelsen betona vikten av att följande iakttages. När en medlem har för avsikt att byta båt måste vederbörande så snart det går, meddela till hamnansvarig vilken bredd och längd den nya båten har. Detta för att vi skall kunna planera för ett optimalt nyttjande av hamnen. Styrelsen vill även påminna om villkoren i båtplatsavtalet 6 § att den som inte egennyttjar sin plats under två år mister platsen och placeras i båtplatskön. 

 

Klubben har stora (onödiga) kostnader samt merarbete för utskick via vanliga brev. Det är därför önskvärt att ni som har tillgång till e- mail skickar er aktuella e-adress till klubben så vi kan distribuera kallelser, information samt avgiftsutskick elektroniskt. Vi har en del adresser sen tidigare men vi vet inte om de är aktuella så vi ber samtliga som har e- adress meddela oss er adress.  

Styrelsen vill även påminna om att du skall anmäla till styrelsen så snart det står klart för dig att du inte avser nyttja din båtplats under sommaren.

 

Styrelsen vill på förekommen anledning informera om att all andrahandsuthyrning skall ske i klubbens regi. Det innebär, om en medlem inte har för avsikt att nyttja sin båtplats skall vederbörande meddela detta till styrelsen och att det är upp till styrelsen att fördela andrahandsuthyrningar.

 

 Viktigt läs detta! 

Olika medlemskap 

I de gamla stadgarna finns det med att man kan lösa enskilt medlemskap, familjemedlemskap och ungdomsmedlemskap men, det finns inte definierat vad det innebär och vad skillnaden är samt om det skall föranleda olika avgifter. För varje betalande medlem betalar klubben en avgift till Svenska Båtunionen, för en ungdomsmedlem är avgiften lägst och för familjemedlemskap är den högst. För medlemsformerna gäller att ett medlemskap = en röst. Vad familjemedlemskap innebär i övrigt finns det beskrivet i förslaget till nya stadgar som finns att beskåda på hemsidan. I medlemskapet ingår visst försäkringsskydd. Mer om detta finns att läsa på www.svenskasjo.se Om man har för avsikt att lösa familjemedlemskap måste man lämna in uppgifter om vilka familjemedlemmar som skall ingå i familjemedlemskapet. Ett villkor för att räknas som familjemedlem är att man bor på samma bostadsadress. Barn i familjen får ingå i familjemedlemskapet t.o.m. det år de fyller 25. En konsekvens av att vara familjemedlem är att om den som löser familjemedlemskap avlider går båtplatsen till dödsboet. Vid enskilt medlemskap upphör avtalet mellan medlemmen och klubben och platsen går tillbaka till klubben och depositionsavgift återbetalas.

Personuppgiftslagsinformation

Båtklubben kommer att behandla dina personuppgifter datoriserat. Detta för att bl.a. kunna hantera och distribuera utskick. Personuppgifterna kommer inte att användas till annat än det som behövs för klubbens verksamhet samt för de uppgifter som måste lämnas till Svenska Båtunionen för att de skall kunna hantera försäkringar samt tidningen Båtliv. Om du vill kan du en gång per år begära uppgifter på vilka personuppgifter som handlar om dig som klubben hanterar. Begäran skall vara skriftlig och undertecknas av dig personligen och ställas till ordföranden i klubben.   

Med vänliga båthälsningar

 

Ordförande Trummenäs båtklubb

 

 

     Oktober 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031

 Nyheter

  • Bommbyten i hamnen
Som en del av våra me...
(2019-06-03)

  • Arbetsdag.
Nu har vi haft vinter...
(2018-12-09)

  • Smått och gott.
I lördags var våra s...
(2017-12-05)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen