Nyheter

Extra föreningsmöte 2023-05-14 röstade för klubbens upplösning

Samtliga röstberättigade vid mötet röstade för uppplösning av föreningen. Se protokoll under dokumentsidorna här på hemsidan.

Extrainsatt Föreningsmöte

Föreningsmöte den 14/5 2023 kl. 18. 00 i Trummenäs Golfklubbs lokaler

Vi behöver nomineringar till styrelsen

Valberedningen kommer inte kunna presentera ett komplett förslag till årsmötet då det inte kommit in några nomineringar eller intresseanmälningar. Vi saknar idag Kassör, Sekreterare, Vice Ordförande, Hamnansvarig, två ledamöter och två suppleanter. Kontakta Philip Althini för att lämna din nominering eller anmäla intresse! philip@althini

Årsmöte 12/2 2023

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I TRUMMENÄS BÅTKLUBB i Trummenäs Golfklubbs lokaler, söndagen den 12 februari 2023 kl. 15. 00 Efter mötet bjuds det på enklare förtäring

Information om arrende Trummenäs hamn

Information till Medlemmar i Trummenäs Båtklubb, Representanter från Trummenäs Båtklubbs styrelse har haft diskussioner med representanter från fastighetsbolaget Hemudden för att se om TBK kan vara den partner som behövs för att driva verksamheten i hamnen och hyra ut platser till medlemmar även fortsättningsvis. Hemudden är ägare av hamnanläggningen och dess närområde och har flera långsiktiga renoverings- och förbättringsplaner för Trummenäs hamn. Denna modernisering av hamnen och området är välkommet, men kommer innebära att det i framtiden blir Hemudden som fördelar och hyr ut båtplatserna i hamnen
Nyheter

Årsmötet hålls digitalt den 28 februari

ÅRSMÖTE 2020 I TRUMMENÄS BÅTKLUBB Mötet kommer hållas digitalt med tjänsten Zoom, söndagen den 28 februari 2021 med start kl. 19. 00 Skicka din anmälan till info@trummenasbatklubb

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.