Information om arrende Trummenäs hamn

Publicerad onsdag 12 okt 2022, 19:18

Information till Medlemmar i Trummenäs Båtklubb,


Representanter från Trummenäs Båtklubbs styrelse har haft diskussioner med representanter från fastighetsbolaget Hemudden för att se om TBK kan vara den partner som behövs för att driva verksamheten i hamnen och hyra ut platser till medlemmar även fortsättningsvis.

Hemudden är ägare av hamnanläggningen och dess närområde och har flera långsiktiga renoverings- och förbättringsplaner för Trummenäs hamn. Denna modernisering av hamnen och området är välkommet, men kommer innebära att det i framtiden blir Hemudden som fördelar och hyr ut båtplatserna i hamnen.
Trummenäs Båtklubb kommer med andra ord inte få något förnyat arrendeavtal. Hemudden har tagit detta beslut då man vill ha rådighet i hamnen för att skapa bästa förutsättningar för ett långsiktigt ägande.

Vi i styrelsen ställer oss bakom detta beslut, då vi inte ser att det finns underlag eller engagemang för att driva en hamn med utökat antal platser, gästplatser och utökad service i föreningsdrift.

?

Vi ber alla medlemmar plocka bort sin utrustning från bommar och kaj senast 2022-11-30, då vi ska lämna området städat och återställt vid arrendets utlöpande 2022-12-31.

?

Styrelsen har idag ingen information om hur man anmäler intresse för plats för 2023, utan ber att få återkomma när vi vet mer.

Ni är välkomna med era frågor och funderingar till Philip Althini – info@trummenasbatklubb.se eller 0733-313123.

?

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Trummenäs Båtklubb

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.